Kystgården Monsegaard ligger på øya Geitanger i Fjell, rett vest for Bergnen sentrum. For å komme til Geitanger må du ta rutebåt eller taxibåt fra Knappskog på Sotra. Denne båtturen tar ca. 5 minutter. Det er ca. 25 minutters kjøring fra Bergen by til Knappskog kai. Det er ca. 7 minutters kjøring fra Knappskog til kommunesenteret på Straume med bl.a. Sartor Storsenter.

Med sin sentrale beliggenhet og korte avstand til Bergen sentrum og Sotra Kystby, byr gården på en rekke muligheter med sin gunstige plassering midt i skjærgården og i portalen til fjordene på Vestlandet. Øyen er bilfri. Her er det stort sett naturen og stillheten som råder.

Gården har vært i slekta i flere generasjoner og  bygger på tuftene etter min bestefar, Mons Olai Geitanger, sitt barndomshjem. Ved nyetablering og revitalisering av gården i 2000, fant vi fort ut at navnet Monsegaard passet bra. Foruten at navnet Mons er benyttet i slekta gjennom flere slektsledd, betyr det fjell på latin.

Jeg startet med en gammel løe og noe utmark. I dag  er det tilrettelagt for småskala sauedrift og birøkt med honningproduksjon. Vi har fått ny driftsbygning, og den gamle løa er ombygd og fungerer som våningshus. Det er også laget ny landbruksveg til det gamle innmarksområdet «Myra». Her skal vi i første omgang få stoppet tilveksten med å felle en del furu og senere tilrettelegge for bær-eller fruktproduksjon.